Stichting ter Bevordering der Antroposofische Geneeskunst in Zuid Limburg

Jaarverslag 2018 

Middelen

De stichting ontvangt naast schenkingen van particulieren vaste donaties van verzorgenden en verpleegkundigen, die het scholingsinitiatief en het uitkomen van Het Tijdschrift Lebelebe ondersteunen.

Jaarverslagen

BAG-2018-balans.pdf

BAG-2018-baten-en-lasten.pdf

Verslag van uitgevoerde activiteiten in 2018

  • De stichting heeft in 2018 een schenking van € 778 toegevoegd aan het Kittyfonds. Het fonds is bestemd om scholingen en bijscholingen te betalen op het terrein van antroposofische geneeswijzen. In 2018 zijn geen uitgaven gedaan.
  • Verder heeft de stichting € 514.- bijgedragen aan de kosten van het lijfblad LeLebe van Pallium/Portam (palliatieve antroposofische thuiszorgorganisatie.) Dit blad wordt breed verspreid om de kennis over en mogelijkheden van antroposofische geneeswijzen kenbaar te maken.
  • De stichting beheert ook gelden van de waakgroep “Portam”. Het is een antroposofisch gebruik om 3x24 uur te waken bij een overledene. Er komen komen schenkingen binnen, terwijl anderzijds gemaakte kosten uit het fonds worden betaald! In 2018 is per saldo € 55.- aan het fonds toegevoegd.
  • Ten slotte heeft de stichting in 2018 een maandelijkse gebruiksvergoeding betaald aan Pallium/Portam. Dit als tegemoetkoming voor het beschikbaar stellen vergaderfaciliteiten aan de vele groepen, die zich meestel in een maandelijks ritme met antroposofische aangelegenheden bezig houden o.a. diverse leesgroepen, de waakgroep en Christengemeenschap. Daarnaast zijn er vele specifieke bijeenkomsten en voordrachten, die voor een breed publiek in deze vergaderruimte worden gegeven.