Stichting ter Bevordering der Antroposofische Geneeskunst in Zuid Limburg

Algemeen 

Stichting Bevordering Antroposofische Geneeskunst

RSIN nummer: 816078841

Contactgegevens

Apollohof 67, 6215 Maastricht Telefoon 043 3479951

Bestuurssamenstelling

  • Gert Deichmann: voorzitter
  • Nel Bax; secretaris
  • Anthonie Jakobs; penningmeester

Beleidsplan

  • Ondersteuning in meest brede zin van Antroposofische initiatieven op terrein van palliatieve thuiszorg, dag verzorging, jeugdzorg geneeskunde e.a.
  • Aanbod scholing antroposofisch mensbeeld aan regulier geschoolde begeleiders, verzorgenden en verpleegkundigen, die werkzaam zijn binnen de Antroposofische initiatieven op terrein van zorg en geneeskunst.

Beloningsbeleid

De stichting heeft een onbezoldigd bestuur en geen medewerkers in dienstverband.

Doelstelling

Het in theoretische en praktische zin bevorderen van de antroposofische geneeskunst en de sociale driegeleding binnen betrokken organisaties.