Stichting ter Bevordering der Antroposofische Geneeskunst in Zuid Limburg

Jaarverslag 2019 

Middelen

De stichting ontvangt donaties van particulieren en maakt kosten vanwege beheer van de middelen en vergoed op verzoek kosten vanwege scholing ten behoeve van antroposofische geneeswijzen

Jaaverslagen

BAG-2019-balans.pdf

BAG-2019-baten en lasten.pdf

Verslag uitgevoerde activiteiten 2019

  • Er is een schenking van € 45.- toegevoegd aan het Kittyfonds. Het fonds is bestemd om scholingen en bijscholingen van particuliere hulpverleners te betalen op het terrein van antroposofische geneeswijzen. In 2019 zijn hiervoor geen uitgaven gedaan
  • Er is een bedrag van € 33.- onttrokken aan het Portamfonds vanwege gemaakte kosten. Het is een antroposofisch gebruik om 3x24 uur te waken bij een overledene.
  • Uit algemene middelen is een bedrag van € 635,- betaald vanwege kosten van een cursusruimte ten behoeve scholing.
  • De overige uitgaven € 626.- zijn uitgegeven vanwege bedrijfsvoering zoals administratie, website, bank en administratie.