Stichting ter Bevordering der Antroposofische Geneeskunst in Zuid Limburg

Jaarverslag 2017 

Activiteiten ter ondersteuning van antroposofische initiatieven in 2016 zijn:

 • Scholing vanuit het antroposofisch mensbeeld voor reguliere opgeleide verpleegkundigen en verzorgenden, die voor zorgbemiddeling Pallium werken.

 • Het beheren van diverse Fondsen op antroposofische terreinen
  - Op te richten Woon-Werkgemeenschap Assisi in Maastricht (Wolder)
  - Waakgroep Portam
  - Kittyfonds ( ondersteuning scholing individuele hulpverleners)

 • Financiële Ondersteuning van het tijdschrift voor leven en aanverwante levenszaken “LebeLebe”

 • Het ter beschikking stellen van haar gehuurde ruimte ten behoeve van allerlei andere antroposofische initiatieven:
  - Antroposofische vereniging t.b.v. “Antroposofie alledaags”
  - Evangeliebijeenkomsten van de Christengemeenschap
  - Waakgroep PORTAM

Middelen

De stichting ontvangt naast schenkingen van particulieren vaste donaties van verzorgenden en verpleegkundigen, die het scholingsinitiatief en het uitkomen van Het Tijdschrift Lebelebe ondersteunen.

Jaarverslagen

bag 2017 balans.pdf

bag 2017 baten en lasten.pdf